ทัวร์คุณชาย , คุณชายดอทคอม ททก. ลำปาง เตรียมเปิดตัว “หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก” (OTOP Tourism Village) อ.เกาะคา ณ บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์เรือสำราญ
dot
ทวีปเอเชีย
dot
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ใต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์บรูไน
dot
ทวีปยุโรป
dot
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัซเซีย
dot
ทวีปอเมริกา
dot
ทัวร์อเมริกา
dot
ทวีปออสเตรเลีย
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลน
dot
ตะวันออกกลาง
dot
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ตุรกี
โอมาน
อียิปต์
ใบอนุญาติเลขที่ 11/07011
dot
ติดต่อสอบถาม
dot
ททก. ลำปาง เตรียมเปิดตัว “หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก” (OTOP Tourism Village)

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2558 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ศาลาเม็ง – ศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ททก. ลำปาง เตรียมเปิดตัว “หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก” (OTOP Tourism Village) อ.เกาะคา ณ บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก    
ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง เตรียมเปิดตัว หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก อ.เกาะคา ณ บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน สอดรับกับที่ “ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” นำไปสู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมเชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เข้าร่วมสัมมนาลงพื้นที่ ดูแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำ ตั้งข้อสังเกต แก่คนในชุมชน นำไปเตรียมความพร้อมในการเปิดเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก” (OTOP Tourism Village)อ.เกาะคา ณ บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นี้
 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัว หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก (OTOP Tourism Village) อ.เกาะคา ณ บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก โดยมี นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (ศปสท) นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายศรีลาด สาปคำ อดีตกำนันตำบลท่าผา นางสายหยุด กันทะเสน ผู้ใหญ่บ้านศาลาบัวบก ร่วมเปิดงาน พร้อมเชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช กล่าวว่า “โครงการพัฒนา หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก อ.เกาะคา ณ บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก เป็นโครงกาพัฒนาจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งบ้านศาลาเม็งและบ้านศาลาบัวบกเป็นหมู่บ้านทำเซรามิกอยู่แล้ว ซึ่งเป็นอาชีพรองจากอาชีพทำนา แต่ยังไม่โดดเด่นนักที่จะให้นักเที่ยวมาเที่ยวได้ เราเข้ามาช่วยเหลือในการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านใหม่ สร้างศูนย์บริการด้านท่องเที่ยว ปรับปรุงสะพาน ถนน รั้วบ้าน ในหมู่บ้าน ให้มีบรรยากาศของการท่องเที่ยวหมู่บ้านเซรามิก อบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่คนในชุมชนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชิญผู้ประกอบการนำเที่ยว สื่อมวลชนจากส่วนกลาง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัว หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก อ.เกาะคา ณ บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นี้
ที่เลือก บ้านศาลาเม็ง – บ้านศาลาบัวบก ให้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก อ.เกาะคา นั้นเพราะว่าทั้งสองหมู่บ้านมีความพร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ เช่นวัดพระธาตุลำปางหลวง ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า อดีตเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตถึง 500 กว่าปี วัดเจดีย์ซาวหลัง ที่มีเจดีย์ศิลปะล้านนาผสมพม่าถึง 20 องค์ โดยคนในชุมชนรวมกลุ่มกันได้ดีมีความเข้มแข็ง มีทั้งกลุ่มผู้ผลิตเซรามิก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มจักรสาน กลุ่มขายของฝาก กลุ่มโฮมสเตย์ มีความพร้อมที่จะเปิดเป็น หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก (OTOP Tourism Village) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ให้สอดรับกับที่ ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา นำไปสู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืนได้
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นสำรวจแห่งท่องเที่ยวที่ “วัดเจดีย์ซาวหลัง” ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ไปตามถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม ซาว แปลว่า ยี่สิบ และ หลัง แปลว่า องค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยหริภุญชัย องค์พระธาตุเจดีย์ซาว เป็นศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตู เขียนลวดลายรดน้ำ ลงรักปิดทองสวยงาม
 เสร็จแล้วมาที่ “วัดพระแก้วดอนเต้า” ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มีเนื้อที่ 51 ไร่ กว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต เป็นเวลา 500 กว่าปีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะย่านนี้เป็นสวนหมากเต้า และเป็นที่ดอน จึงตั้งชื่อพระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้า และชื่อวัดว่า วัดพระธาตุดอนเต้า ต่อมาเมื่อมีการประดิษฐานพระแก้วมรกต จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า ภายในพระบรมธาตุดอนเต้า บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีมณฑปศิลปะพม่า ลักษณะงดงาม อยู่ด้านหน้า ที่วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ พอๆกับตัววัด
 จากนั้นเข้าชมวัดศาลาเม็ง ตั้งอยู่เลขที่ 121 บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2428 สมัยก่อนชาวมอญ หรือเม็งมักเดินทางมาค้าขาย และมาพักที่ศาลานี้ประจำชาวบ้านจึงเรียกว่า “ศาลาเม็ง” วัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ภายในมี อุโบสถขนาดเล็กพร้อมทางขี้นด้วยบันไดนาค ในอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย สร้างด้วยไม้ลงรักปิดทอง ศิลปะล้านนา ประดิษฐานอยู่ ด้านหลังมีเจดีย์ทรงปราสาทตั้งอยู่ ตัวฐานเชียงซ้อนสามชั้น เรือนธาตุทรงกลมสามชั้น ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว ส่วนเรือนยอดลงรักปิดทองประดับฉัตรทองเจ็ดชั้น สวยงาม
 
 ช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านเซรามิกศาลาเม็ง – ศาลาบัวบก สองหมู่บ้านนี้มีโรงงานทำเซรามิกขนาดย่อมอยู่ 39 โรงงาน แรกเริ่มก็ไปเป็นลูกจ้างในโรงงานเซรามิกของคนจีน พอมีความรู้และประสบการณ์ก็มาเปิดโรงงานผลิตเอง เน้นไปที่การผลิตเครื่องปั้นดินที่ใช้ในครัวเรือน เช่นถ้วย จาน ชาม กระปุกออมสิน แจกัน แต่ละโรงงานจะผลิตภัณฑ์ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง ไม่ให้ซ้ำแบบกัน ทำกันแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาซื้อที่โรงงาน มีส่งเข้ามาขายในกรุงเทพฯบ้างส่วน ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านบ้าง ในปี 2558 ได้รับงบจากจังหวัดลำปาง จัดทำโครงกาพัฒนาจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้พัฒนาเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก” (OTOP Tourism Village) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี
  ในชุมชนยังมีกลุ่มโฮมสเตย์ จะให้บริการด้านที่พักกับนักท่องเที่ยว กลุ่มร้านอาหาร ดูแลเรื่องอาหารการกิน กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แนะนำวิธีปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนวดแผนไทย สอนวิธีบำบัดรักษาโรคต่างๆด้วยการแพทย์แผนไทย กลุ่มเครื่องจักรสาน สาธิตการทำและขายเป็นของที่ระลึก ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะประกอบกันให้เป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก” ขึ้นมาจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถพัฒนาให้เป็น หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืนได้
 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2558 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ศาลาเม็ง – ศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Cr. : www.onthewaynews.com

 
INFO / ACTIVITY

พบกันงาน .. เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2561
วันนี้ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณชายดอทคอม (ทัวร์คุณชาย)
เพชรสมุทรคีรี Fun Fest : INDIE MUSIC FESTIVAL
แฟมทริป ระนอง
เมื่อวันที่ ( 21 เมษายน 2560 )
ข่าว ลอยแพลูกทัวร์กว่า 1,000 ชีวิต
ประกาศรางวัลสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จากสุดยอด 7 เส้นทางท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี 59
ผ้าห่ม จาก "เพื่อนเก่าชาวทัวร์"
นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ได้แต่งตั้งเป็นรองประธาน สทท.
กิจกรรมคาราวานรถยนต์
ททท.สมุทรสงคราม ต้อนรับคณะทัวร์คุณชายคอทคอม
ประชุมหารือแนวทางการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการตลาดในประเทศ งบประมาณปี 2560
คณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประจำปี 2559-2561
"รถไฟไทย" ใหม่แกะกล่อง ประเดิมเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
เปิดงานแข่งขันจักรยาน Lanna international mountain bike
ซิป้าแถลงเปิดตัวโครงการแอปพลิชันสุดล้ำ SEE THRU THAILAND
น้องเหนือฟ้า เด็กน้อยผู้โด่งดังจากคลิป ทำไป บ่นไป article
หอยงวงช้าง อาหารทะเล ราคาแพง article
จี่กังหัน วัดแชกงหมิว ฮ่องกง article